Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd. မွ မဂၤလာပါလို ့ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd သည္ ၁၉၈၃ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္၍ မိသားစုစီးပြားေရးအေနျဖင့္ တည္ေထာင္ လာခဲ ့ျပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ Trading Co.,Ltd. အသြင္သို ့ေျပာင္းလဲ တည္ေထာင္ခဲ႕ပါသည္။ မိုးထက္ကမၻာ Groups of Company ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မိုးထက္ကမၻာGroups Of Company ၏ အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ရပ္တည္လာပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီသည္ ႏွစ္စဥ္အခြန္ထမ္းၾကီးမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ံုး၏ၾကီးၾကပ္မူေအာက္မွာ ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd. သည္ ၂၀၁၄ – ၁၅ တြင္ ၂၈၁ ဆင့္၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ တြင္ ၁၈၀ ဆင့္ ရွိျပီး ၂၀၁၆-၁၇တြင္ ၁၉၇ ဆင့္အျဖစ္ရပ္တည္ခဲ႔ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဆိုင္ခြဲမ်ားကို ေတာင္ၾကီး ၊ မႏၱေလး ၊ ေတာင္ငူ၊ သန္လ်င္ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္တို႔မွာလည္း ဖြင့္လွစ္ ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးတြင္ စတီးလ္နွင့္ ပက္သက္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အဓိကထား၍ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေပးေနပါသည္။ ဂ်ပန္ ၊ အိႏိၵယ ၊ ထိုင္ဝမ္ ၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ တရုတ္နိုင္ငံတို႕မွ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္း အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ထိပ္တန္းမိတ္ဖက္ စက္ရံုၾကီးမ်ား၏ ထိပ္သီးအရည္အေသြးရွိသည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လက္လီ၊ လက္ကၠား ျပန္လည္ ေရာင္းလိုသူမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားအားလံုးကို အထူး တန္ဖိုးထားေလးစားသည့္အေနျဖင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို သင့္တင့္မွ်တေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
ကုမၸဏီ၏ ပစၥည္းအရည္အေသြးကို ေဈးကြက္ထဲတြင္ ေသခ်ာစြာ မိတ္ဆက္ခ်ျပႏိုင္ရန္အတြက္ [ Two Stars ] ၾကယ္နီ၊ ၾကယ္နက္ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ သြပ္ျပားမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္စက္႐ံုျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိပါသည္။ GI , PPGI , Alu Zinc , GI (Plain) ,Four Angle , Colour Coil , Colour Plain, Colour 4 Angle , Composite , Smart Board , Plywood , Wire Rod , Deformed Bar , Hollow, C-Channel , Angle , I-Beam , H-Beam , U-Beam , Decking Sheet အစရွိသည့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို အရည္အေသြးမွန္ ေဈးႏႈန္းမွန္ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရွိပါသည္။

Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd.

၏ Main Office သည္

ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္းအေဆာင္ -၂၅ ၊                 အခန္း (၇/ ၈/ ၉ ) ေက်ာက္စိမ္း(၄)လမ္း တြင္တည္ရွိျပီး

ရန္ကုန္ဆိုင္ခြဲကိုေျမာက္ဥကၠလာအခန္းနံပါတ္ (G 17/18) သီရီမဂၤလာေစ်းသစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

Royal A To Z Holdings Co.,Ltd သည္       ဆိုင္ခြဲေပါင္း (၅) ခုရွိပါသည္။

သန္လ်င္ ၊ ေတာင္ၾကီး ၊ ေတာင္ငူ ၊ မႏၱေလး ၊ ေမာ္လျမိဳင္တို ့တြင္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိန္နဲ ့တစ္ေျပးညီ A To Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ားရွိေသာမည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မဆိုပစၥည္းမွန္ ၊ ေစ်းနွဳန္းခ်ိုသာစြာျဖင္ ့ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Our Company Awards

aw1
aw2
aw4

ရည္႐ြယ္ခ်က္

က်ြႏ္ုပ္တို႕သည္ Lwin Oo HtweCo.,Ltd ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္အားထားရဆံုးအိမ္ေဆာက္ပစၥည္း Company ျဖစ္ေစရန္ ေန႔စဥ္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္

သင့္တင့္မ်ွတေသာေစ်းႏွုန္း ၊ အေကာင္းဆံုးပစၥည္းအရည္အေသြးနွင့္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကို က်ြနု္ပ္တို႔၏ Customer မ်ားရရွိေစရန္

Core Values

 • C –Caring ( အေလးထားျခင္း - က်ြႏု္ပ္တို႕သည္အားလံုးေသာ Customer ၏ Needs & Wants မ်ားကိုအစဥ္အျမဲအေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္)
 • O –Orderly ( အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ျခင္း -Customer မ်ားထံသို႕ကုန္ပစၥည္းျဖန္႕ျဖဴးျခင္းႏွင္႔၀န္ေဆာင္မွုမ်ား ကိုတတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုးႏွင့္ အစီအစဥ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္)
 • R -Reliability ( စိတ္ခ်ယံုၾကည္ျခင္း - အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသင္႕တင္႕မွ်တေသာေစ်းႏွဳန္းမ်ားျဖင္႔ က်ြႏု္ပ္တို႕ Customer မ်ားစိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ၀ယ္ယူ အားေပးႏိုင္ရန္)
 • E -Efficiency ( အခ်ိန္တိုအတြင္းထိေရာက္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိျခင္း - စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္းထိေရာက္ေသာအက်ိဳးရလဒ္ ၊ အျမင့္မားဆံုးေအာင္ျမင္မွုအစဥ္အျမဲရရွိေစရန္ အျမဲသတိျပဳေဆာင္ရြက္ရန္ )
 • V -Variety ( အမ်ိဳးအစားစံုလင္မ်ားျပားျခင္း - စံုလင္ေသာကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကို Customer မ်ားရရွိႏိုင္ရန္ )
 • A - Adaptability ( လိုက္ေလ်ာညီေထြျခင္း - ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးက႑အပါအ၀င္ အျမဲေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာေစ်းကြက္ အေျခအေနတို႕ႏွင့္ အညီလိုက္ေလ်ာညီေထြ
  ျဖစ္ေအာင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္)
 • L –Loyalty ( သစၥာရွိျခင္း - ေဖာက္သည္ customer မ်ားကိုက်ြႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင္႕ အျမဲသစၥာထားကာအေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္)
 • U -Unity ( တစ္ေသြးတစ္သားတည္းျဖစ္ျခင္း - Customer မ်ားကိုအေကာင္းဆံုးရလဒ္ မ်ား ျဖည္႕ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ က်ြန္ုပ္တို႔ “ LwinOoHtwe (လြင္ဦးေထြး) “ မိသားစုမွ စည္းလံုးညီညာစြာအတူတကြ က်ိဳးပမ္းအားထုတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ )
 • E -Economy ( ေစ်းကြက္စီးပြားေရး - ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္နိုင္ငံ့ စီးပြားေရးအခန္းက႑၏ အေရးပါေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္
  ထြန္းလာေစရန္ )
 • S -Satisfaction ( စိတ္ေက်နပ္မွဳ - Customer မ်ားစိတ္ေက်နပ္မွဳ ရရွိေစရန္ ၄င္းတို႕၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအစဥ္နားစြင့္လ်က္ customer မ်ားေမ်ွာ္လင့္သည္ထက္ သာလြန္
  ေကာင္းမြန္ေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ထားေဆာင္ရြက္ရန္

WHAT WE DO

Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd.၏ Main Office သည္ ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း အေဆာင္ -၂၅ ၊ အခန္း (၇/ ၈/ ၉ ) ေက်ာက္စိမ္း (၄)လမ္းတြင္တည္ရွိျပီး ရန္ကုန္ဆိုင္ခြဲကို ေျမာက္ဥကၠလာ အခန္းနံပါတ္ (G 17/18)  သီရီမဂၤလာေစ်းသစ္တြင္ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

Royal A To Z Holdings Co.,Ltd သည္ ဆိုင္ခြဲေပါင္း (၅)ခုရွိပါသည္။ သန္လ်င္ ၊ ေတာင္ၾကီး ၊ ေတာင္ငူ ၊ မႏၱေလး ၊ ေမာ္လျမိဳင္တို ့တြင္ျဖစ္ပါသည္။အခ်ိန္နဲ ့တစ္ေျပးညီ A To Z By Lwin Oo Htwe Trading Co.,Ltd အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ားရွိေသာ မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မဆို ပစၥည္းမွန္ ၊ ေစ်းနွဳန္းခ်ိုသာစြာျဖင္ ့ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ေပးေခ်ရေသာေငြပမာဏႏွင့္ ရရွိေသာပစၥည္းတန္ဖိုးညီမွ်ေၾကာင္းအထူးအာမခံနိုင္ပါသည္။