ေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းအားေကာင္းတဲ့ 135kg ျပည့္ original china ေခ်ာင္းျဖစ္တဲ့ H-Beam ဆိုဒ္မ်ိဳးစံုကို ကြ်န္ေတာ္တို ့ကုမၸဏီတြင္ ၀ယ္ယူရရွိႏို္င္ပါသည္ ။ ေဆးသုတ္နိုင္ ၊ ၀ရိန္ေစာ္ တာ ေကာင္းတဲ့အျပင္ အၾကမ္းပါခံနိုင္ ၊ Foundation မွာ အသံုးျပဳပါက ခိုင္ခံေသာ အရည္အေသြးပါရနိုင္ေသာ H-Beam မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ရရွိနုိုင္ပါ

Showing all 1 result