အလ်ား ၁ ေပ မွ ေပ ၄၀ ထိရွိေသာ China မွတင္သြင္းေသာ အရည္အေသြးျမင့္ Decking Sheet မ်ားကို Customer မ်ားမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေလ့ရွိပါသည္ ။ အေျပာင္ႏွင့္အမွိန္သား ပံုစံ ၂ခုရွိတဲ့အတြက္ လူၾကီးမင္းတို့ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္ ။

Showing all 1 result