၁၁လိုင္းထိုးထားေသာ Alu Zin မ်ားကို လူၾကီးမင္းတို ့စိတ္တိုင္းက် ၀ယ္ယူ ရရိွနိုင္ပါသည္ ။ လက္ႏွင့္ပြတ္လွ်င္မမဲဘဲ Anti finger ပါေသာေၾကာင့္ မိုးမ်ားျခင္း ၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေသာ ေဒသမ်ား (ဥပမာ – ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း)တို ့မွာ အဓိကထား၍ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

Showing all 1 result